СОС Детско село Скопје – Oглас за практиканти – студенти по Психологија и Правни науки

Приватната установа за згрижување на деца и младинци без родители и родителска грижа СОС Детско село Скопје го објавува следниов:

Оглас за практиканти-студенти по Психологија

 

Локација: ул. Финска бр.131 Ченто

 

Времетраење на практична работа 10-20 часа неделно (работни денови Понеделник до Петок во период од 12:00 до 16:00 часот)

 

Потребни квалификации:

-студенти по психологија,

-желба за работа со деца

-отворена и позитивна личност

-способности и вештини за комуникација со деца

-доверлива, одговорна и трудољубива личност

-желба за учење и усовршување

 

Краток опис на активности

-едукативна поддршка на деца

-изведување на едукативни и рекреативни активности и работилници со деца на училишна и предучилишна возраст

 

На практикантите, во текот на нивната практична работа им овозможуваме:

-Основна обука,

-менторство,

-поддршка и советување од страна на искусни професионалци за цело времетраење на практичната работа со децата

-работа во позитивна и стимулативна средина

 

 

 

Оглас за практиканти-студенти на Правни науки

 

Локација: ул. Финска бр.131 Ченто

 

Времетраење на практична работа 10-20 часа неделно (работни денови Понеделник до Петок во период од 12:00 до 16:00 часот)

 

Потребни квалификации:

-студенти на правен факултет,

-технички вештини (користење на компјутер, печатач, копир)

-компјутерски вештини (MS Office)

-способности и вештини за деловна комуникација

-доверлива, одговорна и трудољубива личност

-желба за учење и усовршување

 

Краток опис на активности

-поддршка на административно технички персонал,

-подготовка на документи за архивирање (копирање, скенирање и ставање во папки)

-пишување на кратки соопштенија и документи

-сортирање и средување на документи во досиеја

-други административни задачи делегирани од страна на одговорните лица

На практикантите, во текот на нивната практична работа им овозможуваме:

-Основна обука,

-менторство,

-поддршка и советување од страна на искусни професионалци за цело времетраење на практичната работа

-работа во позитивна и стимулативна средина

 

Пријавување на selo@sos.org.mk

Similar Posts