Стопанска Банка АД-Скопје обезбедува студентска пракса

Во насока на професионално усовршување и надоградба на стекнати знаења на редовните студенти Стопанска Банка АД-Скопје обезбедува студентска пракса со професионално менторство на работа на вистински проекти како и можност за вработување по завршување на практичната настава.

Пријавувања на human.resources@stb.com.mk .

Similar Posts