IMPORTANT NOTICE!

Dear students,
Dear faculty,
We would like to inform you that on November 18, 2016 (Friday), all classes that are scheduled from 9:00 to 17:00 h at the University premises, i.e. on 
 
– II floor (rooms: 2A, 2B, Lab 1)
– III floor (rooms: 3A, 3B, 3C, 3D) and 
– IV floor (rooms: 4A, 4B, Lab 2 and Amphitheater 1)
 
are being canceled, due to technical problems with the power supply.
Your course instructors will inform you when the lectures will be rescheduled.
Regards,
University American College Skopje
***************************************************************************************
ВАЖНО СООПШТЕНИЕ!
Почитувани студенти,
почитувани наставници,
Ве известуваме дека на ден 18 ноември 2016 година (петок), во периодот 09:00 до 17:00 часот, се откажуваат предавањата кои се одржуваат на УАКС на:
– II кат (предавални: 2A, 2B и лабораторија 1)
– III кат (предавални 3А, 3B, 3C и 3D) и
– IV кат (предавални 4А, 4B, лабораторија 2, и амфитеатар 1).
Наставата се откажува поради технички проблеми со напојувањето со електрична енергија.
Предметните наставници и соработници дополнително ќе ве информираат кога предавањата ќе бидат надоместени.
Со почит,
Универзитет Американ Колеџ Скопје

Similar Posts