Гостинско предавање од проф. д-р Шабан Сулејмани

На 28 март 2017 година, студентите на Факултетот за правни науки при УАКС, во рамки на предметот Историја на право кој го предава доц. д-р Марина Андева, имаа можност да следат предавање на тема „Шеријатско право”. Предавањето го одржа гостин-предавач, проф. д-р Шабан Сулејмани од Факултетот за исламски науки – Скопје.

 

При презентацијата, проф. Сулејмани се осврна накратко на историскиот развиток на шеријатското право, ги објасни основните поими и дефиниции, како и изворите на шеријатското право. Исто така проф. Сулејмани даде краток преглед на примената на шеријатското право во Република Македонија во минатото и денес.

IMG_5967

 

Similar Posts