Пракса во Рептил за УАКС студенти (Маркетинг)

Отворена пракса во РЕПТИЛ во сектор Mаркетинг!
Потребни Квалификации: студенти запишани на смер Маркетинг

Вештини и способности:
 способност за самостојна и тимска работа;
 динамични, иницијативни и насочени кон резултати;
 одлично познавање на Microsoft Word, Excel;
 точност, прецизност, дисциплинираност ;

Основни одговорности кои следуваат со позицијата, со обезбедено менторство за спроведување
на сите задачи:
 подготовка на дневни, месечни акции;
 изготвување на цени;
 подготовка на објави за он-лине страната на РЕПТИЛ;
 и други работи согласно потребите на РЕПТИЛ;

Времетраење на работната пракса: 1 (еден) месец
Сите заинтересирани потребно е да испратат свое CV до info@reptilmarketi.mk

Similar Posts