Студентите на УАКС во посета на компанијата Iute Credit Macedonia

Студентите на УАКС во посета на компанијата Iute Credit Macedonia

Студентите на УАКС остварија посета на компанијата Iute Credit Macedonia, во рамките на предметот „Основи на проектно работење и управување со операции“ и имаа одлична можност да добијат сознанија во врска со операциите и активностите кои се изведуваат во компанијата, на дневна основа.

Дополнително, од страна на Комерцијалниот директор беа споделени искуствата од реализацијата на најновиот проект во компанијата и за време на посетата, студентите имаа можност преку отворена дискусија да поставуваат прашања поврзани со предизвиците и ризиците во работењето во областа на финтек индустријата. Посетата на студентите во компанијата Iute Credit може да се оцени како исклучително конструктивна и во целост, едукативна.